Privacyverklaring KSA Minderhout

Versie 04-06-2018

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, van de Europese Unie van kracht gegaan, die een betere richtlijn moet bieden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen.

Als KSA Minderhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KSA Minderhout
Schoolstraat 8
2322 Minderhout
ksaminderhout@gmail.com

I. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van leden worden door KSA Minderhout verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

II. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

III. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We maken gebruik van jouw gegevens in één gecentraliseerde database en het online gegevensbestand ‘DIGIT’. KSA Nationaal vzw is de verantwoordelijke van dit bestand. Wanneer hierin gegevens worden gewijzigd of verwijderd, zijn deze ook definitief gewijzigd of verwijderd.

IV. Wat zijn de rechten op jouw gegevens?

Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Je laat het ons weten per mail en we luisteren graag naar jouw vraag.

Wijziging privacyverklaring
KSA Minderhout kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website ksaminderhout.be.